از ساعت 9 الی 17

051-38931357

آموزش Google Ads – کارآیی صفحه فرود در گوگل اَدز

نوشته شده توسط مهدی محمدی در

در این قسمت از تبلیغات در گوگل به بررسی و آموزش صفحه فرود میپردازیم.

صفحه فرود همان لینکی است که کاربر پس از کلیک روی تبلیغ شما ، به آن منتقل میشود.

 ۱.تبلیغات جستجو چیست ؟

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/09/test.mp4"][/video]

۲.کار کردن با حساب گوگل ادز

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/09/Navigate-your-Google-Ads-account-hardsubbed.mp4"][/video]

۳.ساخت گروه تبلیغاتی

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/10/Create-multiple-ad-groups-and-ads-in-Google-Ads-Hard-Subbed.mp4"][/video]

۴. کارآیی صفحه فرود در گوگل اَدز

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/10/Landing-page-performance-in-Google-Ads-Hard-Subbed.mp4"][/video]

۵.شخصی سازی جدولها و نمودارها در گوگل اَدز

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/11/Customize-your-tables-and-charts-in-Google-Ads-hard-subbed.mp4"][/video]