آموزش Google Ads – کارآیی صفحه فرود در گوگل اَدز

در این قسمت از تبلیغات در گوگل به بررسی و آموزش صفحه فرود میپردازیم.

صفحه فرود همان لینکی است که کاربر پس از کلیک روی تبلیغ شما ، به آن منتقل میشود.

 ۱.تبلیغات جستجو چیست ؟

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/09/test.mp4"][/video]

۲.کار کردن با حساب گوگل ادز

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/09/Navigate-your-Google-Ads-account-hardsubbed.mp4"][/video]

۳.ساخت گروه تبلیغاتی

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/10/Create-multiple-ad-groups-and-ads-in-Google-Ads-Hard-Subbed.mp4"][/video]

۴. کارآیی صفحه فرود در گوگل اَدز

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/10/Landing-page-performance-in-Google-Ads-Hard-Subbed.mp4"][/video]

۵.شخصی سازی جدولها و نمودارها در گوگل اَدز

[video poster="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/08/final.png" width="1280" height="720" mp4="https://www.iranwords.com/wp-content/uploads/2018/11/Customize-your-tables-and-charts-in-Google-Ads-hard-subbed.mp4"][/video]

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Close Menu
×

Cart